ایمان نقیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان نقیبی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش گالری آفتاب شب(پارسا لوستر) 1390/5 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.00
برزک 1388 - 1392