تینا الفت بخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تینا الفت بخش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک مواد مرکب
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی امیرکبیر 1393 - 1395
مهندسی مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 15.82
صنعتی امیرکبیر 1388 - 1392