سید مجتبی طاهرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجتبی طاهرزاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 0.00
شاهد 1391 - 1395