اشرف السادات میرهاشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اشرف السادات میرهاشمی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی آب منابع آب
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی اصفهان 1393 - 1395