فریناز جیران پور خامنه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریناز جیران پور خامنه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 16.70
خواجه نصیرالدین طوسی 1388 - 1392