سالار علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سالار علیزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پژوهشگر مرکز پیشرفته نخبگان 1391/8 - 1393/9
سرپرست خط فلوتاسیون کارخانه فلوتاسیون 1392/8 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 15.43
ارومیه 1385 - 1389
مهندسی معدن فرآوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.08
پلی تکنیک 1390 - 1392