مسعود سلیمانپور دارغلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود سلیمانپور دارغلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر دفتر فنی دانش 1389/6 - 1392/9
مسئول دفتر آسانسور ایرانیان 1394/5 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اموزش ریاضی اموزش ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.56
علوم و تحقیقات تهران 1389 - 1391
دبیری ریاضی دبیری ریاضی
– کارشناسی – معدل: 13.14
ازاد اسلامی 1381 - 1388