الهه فلاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه فلاحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ژنتیک انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.83
علوم پزشکی شهرکرد 1389 - 1392
سلولی و مولکولی ژنتیک
– کارشناسی – معدل: 18.90
شهیدبهشتی 1384 - 1388