سیداکبر حسینی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیداکبر حسینی نسب

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک ناظر تعاونی مسکن لشکر 41 ثارا... 1380/12 - 1382/12
سرپرست کارگاه مجموعه گروه گرانیگاه تولید سازه های فلزی و ساختمان سازی 1383/12 - 1385/12
سرپرست کارگاه تعاونی مسکن دارایی کرمان 1385/12 - 1388/6
معاون کارگاه تعاونی مسکن دادگستری استان کرمان 1388/7 - 1392/1
سرپرست کارگاه تعاونی مسکن بانک کشاورزی 1391/4 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 15.00
آزاذ کرمان 1377 - 1380
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.31
آزاد کرمان 1392 - 1394