منصور همت پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصور همت پور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت سازه استن 1389/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.96
علوم و تحقیقات فارس 1384 - 1389