علی رمضانعلی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رمضانعلی پور

محل سکونت: قزوین - شهر صنعتی البرز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور نستله 1394/2 - 1399/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی
– دیپلم – معدل: 13.45
1381 - 1384