سجاد کرامت پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد کرامت پور

محل سکونت: خراسان شمالی - شیروان

جنسیت: مرد