مهسا راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا راد

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کتابداری علوم اطلاع رسانی
– کارشناسی – معدل: 14.96
پیام نور اصفهان 1386 - 1390