طاهره احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره احمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بخش معماری شرکت مهندسی صنعتی آریا 1390/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری منظر
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
کمالالملک نوشهر 1393 - 1394