زهرا اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا اکبری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری پنجره عصر فردا 1393/1 -