محمود دریجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود دریجانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دانشگاه آزاد 1391/6 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی باغبانی
– کارشناسی – معدل: 14.17
ولی عصر(عج) 1386 - 1390