مینا منفردنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا منفردنیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح دکوراسیون شرکت پی پوشش 1392/5 - 1393/4
طراح دکوراسیون داخلی شرکت الکترو سپهر 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری نقشه کشی معماری
– کاردانی – معدل: 16.50
ولیعصر 1388 - 1390
معماری تکنولوژی معماری
– کارشناسی – معدل: 15.00
مهر 1390 - 1392