فرناز مرشدلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز مرشدلو

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسى پزشکى بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 0.00
سجاد 1390 - 1394