محمدرضا خلیفه لو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا خلیفه لو

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوراخکار با دستگاه شرکت جام گستر شهریار 1391/9 - 1392/7
پرداختکار شرکت شیر آلات ساختمانی نجاتی 1385/1 - 1385/6
بسته بندی شرکت فرآورده های مائده شیرین 1394/1 -