علیرضا کهت نارویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کهت نارویی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد