محمد وزیری میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد وزیری میرزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار-سرپرست خط افرا تولید کننده ایفون تصویری 1379/3 - 1383/3
مونتاژ کار البرز تولید کننده تابلو برق 1386/8 - 1389/2
طراح واحد برق مهندسین مشاور حفکن 1392/9 - 1393/5
کمک PSL مهندسین مشاور طرح و پالایش 1393/6 - 1395/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.00
جامع علمی کاربردی نیرو محرکه 1386 - 1389
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.78
ازاد واحد گرمسار 1390 - 1392