علی اصغر علی ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر علی ابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت جهاد نصر کوثر 1378/5 - 1380/12
رئیس حسابداری شرکت ايران اسپيرال 1380/12 - 1385/5
مدیر مالی و اداری شرکت لایز 1385/5 - 1390/5
مدیر مالی و اداری شرکت سیلیس آرا 1390/5 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 14.00
1371 - 1374