مهسا عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا عباسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عکاس خبری ماهنامه شاخص , روزنامه هوادار 1392/2 - 1393/5
طراح جلد- مدیر روابط عمومی مجله تیراژه 1392/11 - 1393/3
عکاس فیلم فرا فیلم(تله فیلم شبیه شیدایی) 1393/1 - 1393/2
عکاس وبسایت ناصر حجازی Nasserhejazi.org 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی‌
– کارشناسی – معدل: 12.90
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1387 - 1392