مجید قربانی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید قربانی نژاد

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل تعاونی روستایی 1386/5 - 1389/12
رئیس بازرگانی استان فروشگاه زنجیره ای استان گلستان 1389/12 - 1390/10
مدیرشعبه سمنان شرکت بازارگستر پگاه 1390/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی تحول
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.17
آزاد اسلامی نیشابور 1390 - 1394