مسلم عیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسلم عیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.20
اهواز 1376 - 1381
ریاضی
– دیپلم – معدل: 17.00
1372 - 1376