علی پوراکبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی پوراکبر

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد