شیرین سرلک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین سرلک

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک پرستار بیمارستان-مطب 1385/6 - 1386/5
کمک پرستار بیمارستان-مطب 1385/6 - 1386/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کاردانی – معدل: 0.00
فراز چهلستون 1393 - 1395