سیوان سبحانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیوان سبحانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 0.00
شهیدبهشتی 1391 - 1395