نازنين مشهدى غلامحسين

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نازنين مشهدى غلامحسين

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانى
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه ازاد سارى 1393 - 1395