فردین نادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فردین نادری

محل سکونت: آذربایجان غربی - شاهین دژ

جنسیت: مرد