محمد نیکومنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نیکومنش

محل سکونت: فارس - مرودشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پالایش پتروشیمی و گاز
– کارشناسی – معدل: 13.24
ازاد مرودشت 1389 - 1393