مهتاب مهرابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهتاب مهرابی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی و سرپرست مشاورین زیبایی آریا کیمیا تک 1390/1 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم سیاسی علوم سیاسی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور کرمان 1386 - 1394