محمودرضا طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمودرضا طاهری

محل سکونت: همدان - نهاوند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کنترل کیفی سردخانه میوه زاگرس 1393/3 - 1393/6
مسئول آزمایشگاه کارخانه شیر کام شیر 1387/1 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.30
بروجرد 1381 - 1387
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.23
بروجرد 1390 - 1392