مهرشاد شاهدوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرشاد شاهدوست

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نصاب آیفون تصویری آوا الکترونیک 1392/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکتونیک
– کارشناسی – معدل: 15.63
آزاد بجنورد 1384 - 1388