رضا خورسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا خورسدی

محل سکونت: خراسان شمالی - فاروج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری واطلاعات اینترنت وصفحه گسترده
– کاردانی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1392 - 1394