عزیزالله منصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عزیزالله منصوری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سفارشات خارجی پارس سرام سهامی عام 1377/12 - 1382/7
مدیر بازرگنی شرکوه یزد 1382/8 - 1383/9
مدیر فروش کاشی سمند سمنان 1384/5 - 1388/5
مدیر فروشگاه فرو شگاه انتخاب 1388/12 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی مدیریت
– کارشناسی – معدل: 14.05
اراک 1376 - 1380