ناصر ارسخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر ارسخانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد