مژگان حاجی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان حاجی زاده

محل سکونت: قزوین - شهر صنعتی البرزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی امور دفتری رایانه گستر جزیره 1391/7 - 1391/10
کاربر رایانه آموزشگاه رانندگی البرز 1388/6 - 1388/12
کارشناس طبقه بندی مدیریت نوین 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.30
غزالی 1391 - 1393
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 18.87
دارالفنون 1389 - 1391