ارش والی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش والی نژاد

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس شرکت حسابرسی ارقام پژوهان دقیق 1385/12 - 1388/12
حسابدار شرکت تولیدی آرد البرز 1388/6 - 1390/5
حسابدار شرکت تولیدی تندروان بهرو 1390/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری
– دیپلم – معدل: 13.00
1377 - 1380
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 13.00
آزاد کرج 1382 - 1385
حسابدرای مالی
– کارشناسی – معدل: 13.00
شهرقدس 1385 - 1390