معصومه طهماسبی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه طهماسبی فرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر شرکت طلوع صبحی درخشان 1390/6 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تجربی
– دیپلم – معدل: 13.50
1378 - 1379