شهرام شفیع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام شفیع

محل سکونت: البرز - هشتگردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس تامین کنندگان مادیران 1381/8 - 1386/9
مدیراداری موسسه رضایی 1386/11 - 1387/10
مدیراداری کابلسازی ایران 1387/10 - 1393/2
مدیراداری و منابع انسانی کمک فنر ایندامین سایپا 1393/2 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 12.00
آزاد اسلامی 1372 - 1376