میثم یاوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم یاوری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر IT بهنام صنعت پایا 1389/5 -
کارشناس پشتیبانی شبکه معاونت فناوری و اطلاعات ناجا 1383/11 - 1389/11
پیمانکار IT شرکت دانه های روغنی ایران 1391/5 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رایانه نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
شهید بهشتی 1380 - 1383