سجاد مویی امام قیسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد مویی امام قیسی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - بروجن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جوشکار اسکلت فلزی کاظمی پور 1392/10 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی جوشکاری جوشکاری
– کارشناسی – معدل: 14.52
ازاد مجلسی 1389 - 1392