سحر خواهشی حسن کیاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر خواهشی حسن کیاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.89
گیلان 1385 - 1389
مهندسی شیمی کاتالیست و ترمودینامیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علم و صنعت ایران 1391 - 1393