جعفر بانوزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر بانوزاده

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس داروسازی اکسیر 1382/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد 1388 - 1390