مجید کاظمی محسن آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید کاظمی محسن آبادی

محل سکونت: البرز - ماهدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کنترل کیفیت شرکت صفای اورین 1386/9 - 1387/5
مسئول آزمایشگاه شرکت کرانه تجارت بین الملل 1387/5 - 1388/5
کارشناس کنترل کیفیت شرکت در پلاستیک تهران 1388/8 - 1393/2
کارشناس کنترل کیفیت شرکت طبیعت زنده ( سینره) 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 13.77
دانشگاه آزاد اسلامی 1381 - 1385