آرزو علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آرزو علیزاده

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت بیمارستان طالقانی 1389/11 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی محیط زیست اب و فاضلاب
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و فنون 1393 - 1395