امید مقدسی نائینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید مقدسی نائینی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی مهندسی نسکادن 1389/12 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.26
نجف آباد 1379 - 1384