علی سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد