جواد کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد کریمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
NOC آپادانا رایانه کیمیا 1393/9 - 1395/2
سرپرست پشتیبانی شبکه مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز 1391/8 - 1392/11
مدیرفناوری سازمان دریایی وزارت دفاع 1391/1 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.74
آزاد قزوین 1385 - 1388
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.30
دارالفنون 1391 - 1393